Ημερίδα Κλάδου Κινητικών Διαταραχών της ΕΝΕ
Webinar - «Βιοδείκτες στη διάγνωση των Ανοϊκών Συνδρόµων»
Ημερίδα - «Ιατρική βασισµένη στην τεκµηρίωση: Από τη θεωρία στην πράξη»
Διημερίδα «Γενετικός έλεγχος στα νευρολογικά νοσήματα - Θεραπεύσιμα νευρογενετικά νοσήματα»
Διημερίδα «Κεφαλαλγίες»
Διημερίδα «Απομυελίνωση και όψιμη ηλικία»
Σεμινάριο «Νεότερες διαγνωστικές και θεραπευτικές εξελίξεις στο χώρο των νευρομυϊκών νοσημάτων»
Webinar «Πρακτική διαχείριση των ασθενών με άνοια στην καθημερινότητα»
Διημερίδα «Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση στις εξωπυραμιδικές διαταραχές: από τη θεωρία στην πράξη»
Διημερίδα «Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση σε μη Alzheimer άνοιες»
Διημερίδα «Γενετικές λευκοεγκεφαλοπάθειες»
Διημερίδα «Κεφαλαλγίες»
Διημερίδα «Noσήματα κινητικού νευρώνα»
Διημερίδα «Θεραπείες κατευθυνόμενες έναντι των B λεμφοκυττάρων σε νευρολογικά νοσήματα»
Webinar «Ταχύτητες αγωγής στη διερεύνηση των παθήσεων των περιφερικών νεύρων: εφαρμογές, δυνατότητες και αδυναμίες»
Ημερίδα «Αταξία με έναρξη στην ενήλικη ζωή: Διαγνωστική Προσέγγιση και Αντιμετώπιση»
Διημερίδα «Noσήματα κινητικού νευρώνα»
Διημερίδα Νοσήματα επέκτασης ολιγονουκλεοτιδικών επαναλήψεων στη Νευρολογία
Διημερίδα Ημικρανία: H νέα εποχή
Διημερίδα Αυτοάνοσα Νευρομυϊκά Νοσήματα
Διημερίδα Θεραπευτική σε νευροανοσολογικά νοσήματα